STEP 21 enciklopédia

Az enciklopédia a görög ἐγκύκλιος παιδεία (enkyklios paideia) kifejezésből ered: ἐγκύκλιος jelentése „kör alakú” (κύκλος: kör), παιδεία: jelentése: „útmutatás”, „vezetés”. A STEP 21 modell 3×7 kategóriája mind egy-egy önálló tanulmány formájában jelenik meg majd a szakmai olvasóközönség előtt.

STEP 21 tanulmányok

Képes-e a közoktatás intézmény-rendszere önmagán belül minőségi változást előidézni? Milyen inspirációkra volna szükség ahhoz, hogy ez a változás valódi, konstruktív, egy irányba ható és tartós eredménye-ket hozó változás legyen? Hol az ajtó, hol a kijárat, melyik a megfelelő út, amelyen el tudna indulni…

Minőségügyi háttér

Comenius plusz – a hozzáadott érték” – ezt az átfogó elnevezést adtam annak a közoktatási intézményekben alkalmazható minőségirányítási rendszermodellnek, amely a Comenius I-II. követelménymodellek bevezetéséhez kötődő tanácsadói fejlesztés eredménye.

Pedagógusok

A bevezetésre kerülő pedagógus-életpályamodell része lehetne egy ilyen standard tanóra-értékelési eszköz… A STEP 21 jó eszköz lehet a gyakornokok felmérésében, pályára állításában is …használható lenne a tanárképzésben – fontos szempontokat adhatna a pedagógiai gyakorlat elvárt minőségéhez is …

LJ

Kevés olyan eszköz van, amely nem tantárgyspecifikus: a STEP 21 előnye, hogy ilyen. A pedagógusok munkájának teljes spektrumát értékelni szükséges, ennek legnehezebb komponense a tanórák értékelése: a STEP 21 ilyen. A STEP 21 előnye az is, hogy viszonylag objektív, jól leírt terminusokat használ, amelyek eléggé általánosak ahhoz, hogy az órák zömükben megfigyelhetőek legyenek.Előnye, hogy az értékelő (természetesen alapos pedagógiai ismeretek birtokában lévő szakember) gyorsan kiképezhető az eszköz használatára …

LJ

Mindketten azt a kritériumrendszert kerestük, amellyel a tanítási-tanulási folyamat „alapsejtje”, a tanóra differenciáltan értékelhetővé válik. Egyik legfontosabb megállapításunk az lett, hogy a tanórát érdemes háromdimenziós rendszerként szemlélni …

Dr. ZSz Phd

Ismeretes, hogy ez az értékelési elem – mikroszintű, pedagógiai, diagnosztikus célú – eddig fájdalmasan hiányzott a hazai értékelés eszköztárából.

SJ

A diagnózis és a személyes párbeszéd lehetősége nem csodaszer, mégis ez indított el egy belső munkát önmagamon. Számomra a STEP 21 kritériumok „végigjárásának” ilyen belső, gondolati eredménye, hogy óvodapedagógusi szemléletem újra pozitív, alkotó irányba mozdult el.

SKM

De hiszen húsz éve tanítok, miért nem mondta még ezt eddig nekem senki sem?!

KL