Cooperativity

 ist1_6790474_study_time[1]

Cooperativity is one of the three main categories, in which there are seven criteria: assertivity, informativity, normativity, reflectivity, objectivity, constructivity, equity.  

Tovább

Professionality

teacher_s_photo_contest_easter_crafts_featured_article_628x371_jpg

Professionality is the second aspect, in which you can find seven criteria, like expediency, legality, competency, effectivity, efficiency, adaptivity, predictability.

Tovább

Innovativity

Szlovákia Fülek 2011 dec10.

 

 

 

The seven criteria below, under the umbrella of innovativity – are used for assessing and helping the professional developement of teachers. Value-rationality, legitimity, plannedness, trackability, feasibility, efficacy, sustainability – extendability are meassured in a longer developemental process. 

 

Pedagógusok

A bevezetésre kerülő pedagógus-életpályamodell része lehetne egy ilyen standard tanóra-értékelési eszköz… A STEP 21 jó eszköz lehet a gyakornokok felmérésében, pályára állításában is …használható lenne a tanárképzésben – fontos szempontokat adhatna a pedagógiai gyakorlat elvárt minőségéhez is …

LJ

Kevés olyan eszköz van, amely nem tantárgyspecifikus: a STEP 21 előnye, hogy ilyen. A pedagógusok munkájának teljes spektrumát értékelni szükséges, ennek legnehezebb komponense a tanórák értékelése: a STEP 21 ilyen. A STEP 21 előnye az is, hogy viszonylag objektív, jól leírt terminusokat használ, amelyek eléggé általánosak ahhoz, hogy az órák zömükben megfigyelhetőek legyenek.Előnye, hogy az értékelő (természetesen alapos pedagógiai ismeretek birtokában lévő szakember) gyorsan kiképezhető az eszköz használatára …

LJ

Mindketten azt a kritériumrendszert kerestük, amellyel a tanítási-tanulási folyamat „alapsejtje”, a tanóra differenciáltan értékelhetővé válik. Egyik legfontosabb megállapításunk az lett, hogy a tanórát érdemes háromdimenziós rendszerként szemlélni …

Dr. ZSz Phd

Ismeretes, hogy ez az értékelési elem – mikroszintű, pedagógiai, diagnosztikus célú – eddig fájdalmasan hiányzott a hazai értékelés eszköztárából.

SJ

A diagnózis és a személyes párbeszéd lehetősége nem csodaszer, mégis ez indított el egy belső munkát önmagamon. Számomra a STEP 21 kritériumok „végigjárásának” ilyen belső, gondolati eredménye, hogy óvodapedagógusi szemléletem újra pozitív, alkotó irányba mozdult el.

SKM

De hiszen húsz éve tanítok, miért nem mondta még ezt eddig nekem senki sem?!

KL