Cooperativity

 ist1_6790474_study_time[1]

Cooperativity is one of the three main categories, in which there are seven criteria: assertivity, informativity, normativity, reflectivity, objectivity, constructivity, equity.  

Tovább

Professionality

teacher_s_photo_contest_easter_crafts_featured_article_628x371_jpg

Professionality is the second aspect, in which you can find seven criteria, like expediency, legality, competency, effectivity, efficiency, adaptivity, predictability.

Tovább

Innovativity

Szlovákia Fülek 2011 dec10.

 

 

 

The seven criteria below, under the umbrella of innovativity – are used for assessing and helping the professional developement of teachers. Value-rationality, legitimity, plannedness, trackability, feasibility, efficacy, sustainability – extendability are meassured in a longer developemental process. 

 

Pedagógusok

Az eszközt megbízhatósága és értékpalettájának gazdagsága alkalmassá tette a szülők, diákok véleményének megismerésére, a tantestület szervezetdiagnosztikai vizsgálatára, illetve arra, hogy visszajelzést kérjek saját vezetői tevékenységemre vonatkozóan is a kollégáimtól.

Bene Tünde középiskolai igazgató (Budaörs, 2023)

Olyan pedagógiai programok esetében, mint cégünk kreatív oktatási programjai, rendkívül fontos, hogy egy kritikus barát a maga kritériumszintű visszajelzéseivel megerősítse és/vagy ellenpontozza a program belső reflexióit, fokozva kreatív partnereink esélyegyenlőséget növelő innovációs hatását.

Németh Szilvia oktatáskutató – T-Tudok vezérigazgató (Budapest, 2023)

A bevezetésre kerülő pedagógus-életpályamodell része lehetne egy ilyen standard tanóra-értékelési eszköz… A STEP 21 jó eszköz lehet a gyakornokok felmérésében, pályára állításában is …használható lenne a tanárképzésben – fontos szempontokat adhatna a pedagógiai gyakorlat elvárt minőségéhez is …

Lannert Judit oktatáskutató – a T-Tudok vezérigazgatója (2012)

Kevés olyan eszköz van, amely nem tantárgyspecifikus: a STEP 21 előnye, hogy ilyen. A pedagógusok munkájának teljes spektrumát értékelni szükséges, ennek legnehezebb komponense a tanórák értékelése: a STEP 21 ilyen. A STEP 21 előnye az is, hogy viszonylag objektív, jól leírt terminusokat használ, amelyek eléggé általánosak ahhoz, hogy az órák zömükben megfigyelhetőek legyenek.Előnye, hogy az értékelő (természetesen alapos pedagógiai ismeretek birtokában lévő szakember) gyorsan kiképezhető az eszköz használatára …

Lannert Judit oktatáskutató – a T-Tudok vezérigazgatója (Budapest, 2012)

Mindketten azt a kritériumrendszert kerestük, amellyel a tanítási-tanulási folyamat „alapsejtje”, a tanóra differenciáltan értékelhetővé válik. Egyik legfontosabb megállapításunk az lett, hogy a tanórát érdemes háromdimenziós rendszerként szemlélni …

Dr. Zalay Szabolcs középiskolai igazgató, Phd (Pécs, 2012)

Ismeretes, hogy ez az értékelési elem – mikroszintű, pedagógiai, diagnosztikus célú – eddig fájdalmasan hiányzott a hazai értékelés eszköztárából.

Setényi János oktatáskutató – Expanzió Kft (Budapest, 2011)