A STEP 21 modell

A STEP 21 modell eredeti hazai iskolafejlesztési megközelítés, amely valóságos gyakorlat alapján, hosszú évek tanácsadói munkája nyomán jött létre.
A modell kevés elemszámú, konceptuálisan megalapozott, átfogó, egységes értékelési keretrendszer, amely bármely …

Tanóra-diagnosztika

A tanóra-diagnosztikai alkalmazás a modell 3×7 társadalmilag releváns értékkritériumán alapul. Indikátorrendszere a következőképpen rétegződik:
 
alapelvek – értékkritériumok – teljesítménymutatók

Mire jó?

A tanóra-diagnosztika feltárja számunkra, hogy
 
(1) tanórai magatartásunk és szakmai tevékenységünk hogyan hat a konkrét iskolai osztály konkrét tanítási órájának milyenségére és minőségére, a diákok magatartására és tanulására …

Pedagógusok

Az eszközt megbízhatósága és értékpalettájának gazdagsága alkalmassá tette a szülők, diákok véleményének megismerésére, a tantestület szervezetdiagnosztikai vizsgálatára, illetve arra, hogy visszajelzést kérjek saját vezetői tevékenységemre vonatkozóan is a kollégáimtól.

Bene Tünde középiskolai igazgató (Budaörs, 2023)

Olyan pedagógiai programok esetében, mint cégünk kreatív oktatási programjai, rendkívül fontos, hogy egy kritikus barát a maga kritériumszintű visszajelzéseivel megerősítse és/vagy ellenpontozza a program belső reflexióit, fokozva kreatív partnereink esélyegyenlőséget növelő innovációs hatását.

Németh Szilvia oktatáskutató – T-Tudok vezérigazgató (Budapest, 2023)

A bevezetésre kerülő pedagógus-életpályamodell része lehetne egy ilyen standard tanóra-értékelési eszköz… A STEP 21 jó eszköz lehet a gyakornokok felmérésében, pályára állításában is …használható lenne a tanárképzésben – fontos szempontokat adhatna a pedagógiai gyakorlat elvárt minőségéhez is …

Lannert Judit oktatáskutató – a T-Tudok vezérigazgatója (2012)

Kevés olyan eszköz van, amely nem tantárgyspecifikus: a STEP 21 előnye, hogy ilyen. A pedagógusok munkájának teljes spektrumát értékelni szükséges, ennek legnehezebb komponense a tanórák értékelése: a STEP 21 ilyen. A STEP 21 előnye az is, hogy viszonylag objektív, jól leírt terminusokat használ, amelyek eléggé általánosak ahhoz, hogy az órák zömükben megfigyelhetőek legyenek.Előnye, hogy az értékelő (természetesen alapos pedagógiai ismeretek birtokában lévő szakember) gyorsan kiképezhető az eszköz használatára …

Lannert Judit oktatáskutató – a T-Tudok vezérigazgatója (Budapest, 2012)

Mindketten azt a kritériumrendszert kerestük, amellyel a tanítási-tanulási folyamat „alapsejtje”, a tanóra differenciáltan értékelhetővé válik. Egyik legfontosabb megállapításunk az lett, hogy a tanórát érdemes háromdimenziós rendszerként szemlélni …

Dr. Zalay Szabolcs középiskolai igazgató, Phd (Pécs, 2012)

Ismeretes, hogy ez az értékelési elem – mikroszintű, pedagógiai, diagnosztikus célú – eddig fájdalmasan hiányzott a hazai értékelés eszköztárából.

Setényi János oktatáskutató – Expanzió Kft (Budapest, 2011)

No comments yet.

Leave a reply