MŰVÉSZFILMEK – KÖZOKTATÁSservice-ico

Látta Ön AZ OSZTÁLY című francia filmet?

A weblapunk felső kék szövegdobozaiban elhelyezett tanóra-diagnosztikai demonstrációs felületen elemezheti a látottakat!

  

Kattintson a Kooperativitás – a Professzionalitás és – az Innovativitás ábrájára, készítsen villám-diagnózist!

 

MŰVÉSZFILMEK – FELSŐOKTATÁS service-ico

A STEP 21 indikátorrendszer fejlesztése során összeállítottunk egy hasznos DVD-t, amelyen felsőoktatásban játszódó művészfilmek tanórarészletei szerepelnek. 
Megtekintésüket követően – gondolatban adaptálva az adott szituációra – villámdiagnózist készíthet a látottakról a tanóra-diagnosztikai indikátorrendszer alkalmazásával.

TANÓRAI JELENETEK – KÉPZÉSI CÉLLAL

Mestertanár logoAz itt látható logo a Mestertanár videoportálra vezet, ahol (regisztrációt követően)műveltségterületek, korcsoportok, pedagógiai kérdések szerint kijelölhető tanórarészleteket láthatunk. 

     

A tanórai jelenségek elemzését  az educontrol weblapon (lásd: feljebb gördítve)  található 3 dimenziós értékelés demo-verziója segíti.

 

Pedagógusok

A bevezetésre kerülő pedagógus-életpályamodell része lehetne egy ilyen standard tanóra-értékelési eszköz… A STEP 21 jó eszköz lehet a gyakornokok felmérésében, pályára állításában is …használható lenne a tanárképzésben – fontos szempontokat adhatna a pedagógiai gyakorlat elvárt minőségéhez is …

LJ

Kevés olyan eszköz van, amely nem tantárgyspecifikus: a STEP 21 előnye, hogy ilyen. A pedagógusok munkájának teljes spektrumát értékelni szükséges, ennek legnehezebb komponense a tanórák értékelése: a STEP 21 ilyen. A STEP 21 előnye az is, hogy viszonylag objektív, jól leírt terminusokat használ, amelyek eléggé általánosak ahhoz, hogy az órák zömükben megfigyelhetőek legyenek.Előnye, hogy az értékelő (természetesen alapos pedagógiai ismeretek birtokában lévő szakember) gyorsan kiképezhető az eszköz használatára …

LJ

Mindketten azt a kritériumrendszert kerestük, amellyel a tanítási-tanulási folyamat „alapsejtje”, a tanóra differenciáltan értékelhetővé válik. Egyik legfontosabb megállapításunk az lett, hogy a tanórát érdemes háromdimenziós rendszerként szemlélni …

Dr. ZSz Phd

Ismeretes, hogy ez az értékelési elem – mikroszintű, pedagógiai, diagnosztikus célú – eddig fájdalmasan hiányzott a hazai értékelés eszköztárából.

SJ

A diagnózis és a személyes párbeszéd lehetősége nem csodaszer, mégis ez indított el egy belső munkát önmagamon. Számomra a STEP 21 kritériumok „végigjárásának” ilyen belső, gondolati eredménye, hogy óvodapedagógusi szemléletem újra pozitív, alkotó irányba mozdult el.

SKM

De hiszen húsz éve tanítok, miért nem mondta még ezt eddig nekem senki sem?!

KL