A STEP 21 modell elméleti háttere 

Vissza az előző oldalra

Tovább Az osztály című filmhez

A létezés és megismerés virágai

(Iskolakultúra, 2011.09-10)service-ico2

A tanóra jelenségvilágának feltárása és megértése

Mitől jó egy tanítási óra? Mitől működik ez a korlátozott erőforrásokkal rendelkező pedagógiai mikrokozmosz a maga 45 perces időkeretére felfeszítve? A tanóra jelenségvilágának feltárása és megértése egyrészről pedagógiai hermeneutikai feladat, másrészről gyakorlati pedagógiai kérdés is. Sőt, mint látni fogjuk, lét-kérdés (sic) is, hiszen felidézi ember-mivoltunk teljességét.

 

A STEP 21 tanóra-diagnosztikai modell

(Iskolakultúra, 2010)service-ico2

Az ember társas közege – például egy iskola, egy iskolai osztály, egy tanítási óra “ökoszisztémája” ugyancsak kihívásokkal teli, izgalmas és bonyolult közeg, amelyben kultúrák, emberi sorsok, elképzelések, gondolatok, érzelmek, indulatok találkozása zajlik. “10.000 óra a tanterem fekete dobozában” írta Kádárné Fülöp Judit és Káldi Tamás egy rendszerváltás utáni izgalmas, netán ma is aktuális (?!) tanulmányában.

Van ott valaki? – tehetjük fel a kérdést Csányi Vilmossal szólva – akár egy iskolai osztályra, akár egy tanórára vonatkozóan is.

Fogalmazhatunk másképpen: mitől működik?

Tovább

A reflektív pedagógusmagatartás motívumhálója

(Iskolakultúra 2009.12.)

A STEP 21 alapú tartalomelemzés remélhetőleg hozzájárul a hazai pedagógiai (pedológiai) hermeneutika kibontakozásához, az átélt és elbeszélt jelenségek, az általunk teremtett pedagógiai helyzetek megértéséhez.

Tovább

Hol kezdődik a pedagógus?

(A kisgyermek, 2009. különszám – nem végleges verzió)

– Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, milyen pedagógus áll előtted?
És a tükör felel a kérdésre! Reflektál a gondolatunkra. Más nem hallja, de mi igen, hiszen belülről válaszol. Nem hízeleg, és mégsem sért meg, hiszen azt mondja, amit amúgy is érzünk, amit amúgy is tudunk. Csak nem mondta eddig még senki …
– De hiszen húsz éve tanítok, miért nem mondta még ezt eddig nekem senki sem!?
Tovább

A STEP 21 modell

(Budapesti nevelő, 2006. 1-2.)

Képes-e a közoktatás intézményrendszere önmagán belül minőségi változást előidézni? Milyen inspirációkra volna szükség ahhoz, hogy ez a változás valódi, konstruktív, egy irányba ható és tartós eredményeket hozó változás legyen? Hol az ajtó, hol a kijárat, melyik a megfelelő út, amelyen el tudna indulni bármely oktatáspolitika, bármely fenntartó, a különböző iskolafokok vezetői, pedagógusai, s amely gyereknek, szülőnek, szakmának, társadalomnak egyaránt kiutat jelentene? (2005)
Tovább

Óvodai élet

(2006)

Vajon, hány gyermeki tekintet, hány szülői arc és milyen munkatársi gesztus küld nap mint nap hasonló üzenetet egy-egy óvónő, tanítónő, óvoda- vagy iskolavezető felé? S vajon hányat fogunk fel belőlük, mire vagyunk érzékenyek, s mennyire tudunk megfelelni ezeknek a – sokszor hangtalan – elvárásoknak? Pedig – akár gyermekek vagyunk, akár felnőttek, – talán ezen múlik egy-egy napunk öröme és értelme! Ez az, amire leginkább érzékenyek vagyunk, ez az, ami alapján szülőként óvónőt, tanítónőt választunk, többnyire ilyen vezetőre, ilyen munkatársakra vágyunk. (2004)
Tovább

No comments yet.

Leave a reply

Reset all fields