A STEP 21 tanóra-diagnosztika


A STEP 21 modell a közoktatáson belül iskolafejlesztésre vagy éppen a tanítás minőségének megismerésére egyformán alkalmazható.A tanóra-diagnosztikai alkalmazás a modell 3×7 (21) társadalmilag releváns értékkritériumán alapul.Indikátorrendszere a következőképpen rétegződik:

 • Társadalmilag releváns teljesítmény-értékelési kritériumok: arról szólnak, hogy összességében, akár laikusként is – milyennek tartjuk a pedagógust, az iskolát;
 • Szakmailag releváns teljesítmény-ellenőrzési kritériumok: arról szólnak, hogy mi lenne az ideálisazaz, hogy a szakma szabályai szerint mit és hogyan kellene csinálnia a pedagógusnak, az iskolának;
 • Iskolai szinten releváns teljesítménymutatók: arról szólnak, hogy ténylegesen  mit várnak el a pedagógustól/ az  iskolától  – avagy, hogy mit tekintenek az adott iskolában Pedagógiai Program-azonosnak;
 • Pedagógus-szinten releváns teljesítmény-indikátorok: arról szólnak, hogy tulajdonképpen mit tesz az adott pedagógus vagy iskola – azaz, hogy tulajdonképpen mi, hogyan történik a konkrét tanítási folyamatban.

Egy érzékletes példa
az indikátorrendszer felépülését illusztráló értékelő kijelentésre:

A pedagógus

  1. hatékonyan irányítja a tanórát: (társadalmi elvárás)
  2. adekvát tanulásszervezési eljárást alkalmaz (szakmai követelmény)
  3. differenciált csoportmunkában (iskolai norma)
  4. személyre szabottan segíti lemaradó tanítványai felzárkózását (egyéni teljesítmény)

Vissza az előző oldalra

Tovább a Mire jó a STEP 21 tanóra-diagnosztika? oldalra