STEP 21 ENCIKLOPÉDIA


Az enciklopédia a görög ἐγκύκλιος παιδεία (enkyklios paideia) kifejezésből ered: ἐγκύκλιος jelentése „kör alakú” (κύκλος: kör), παιδεία: jelentése: „útmutatás”, „vezetés”. A STEP 21 modell 3×7 kategóriája mind egy-egy önálló tanulmány formájában jelenik meg majd a szakmai olvasóközönség előtt. A szó legszorosabb értelmében “tanulmányokról” van szó: végigvezetem azokon a gondolati utakon az olvasót, amelyeket én magam is bejártam illetve bejárok a modell kialakítása során.

Az Enciklopédia első darabja a méltányosság – igazságosság páros kategóriájáról szól: a kategória elnevezése a tanulmány megírása óta ugyan módosult, tartalmi érvényessége azonban továbbra is fennáll. 

Méltányosság, igazságosság

Az alábbi tanulmány a STEP 21 modell – átfogó, egységes értékelési keretrendszer fogalomrendszerébe enged bepillantást. Tartalmi ízelítőt adunk abból az eKézikönyvből, amely a pedagógus-teljesítmény- illetve magatartás diagnosztizálására kidolgozott indikátorrendszert mutatja be: röviden ismertetjük magát a modellt, majd a – folyamatosan fejlődő – Méltányosság és igazságosság című fejezetet közöljük. Nem törekszünk teljességre, inkább azt kívánjuk érzékeltetni, hogy mennyire sokrétűen értelmezhető egy-egy fogalom, milyen markánsan elkülönülő jelentésváltozatok élnek a szakmai köztudatban, illetve, hogy milyen szakma-specifikus szempontokat érdemes érvényesítenünk a pedagógus tanórai intézkedéseinek, válaszlépéseinek méltányossága és igazságossága érdekében. 

Vissza az előző oldalra

Tovább A STEP 21 modell elméleti háttere oldalra