A STEP 21 MODELL 


A STEP 21 modell eredeti hazai iskolafejlesztési megközelítés, amely valóságos intézményi gyakorlat alapján, hosszú évek tanácsadói munkája nyomán jött létre.

A modell kevés elemszámú, konceptuálisan megalapozott, átfogó, egységes értékelési keretrendszer, amely bármely iskolafok ill. iskolatípus és pedagógiai alternatíva különféle szintű folyamatainak, tevékenységeinek, szakmai és szervezeti szereplőinek diagnosztizálására, a diagnózisokra épülőfejlesztő visszajelzésekre, sőt – megfelelő feltételek teljesítése esetén –szummatív értékelésére (szakaszzáró értékelésére vagy minősítésére) is alkalmas.


    Vissza a főoldalra 

Előre a Step 21 tanóra-diagnosztika oldalra