A modell emberképe

STEP 21 – A MŰKÖDŐKÉPESSÉG MODELLJE

Ahogyan a fenti animációból leolvasható, figyelmünk (mind) úgyszólván automatikusan tekercselődik környezetünkre (eco), önmagunkra (ego) és saját tevékenységünkre (act): ebben a három dimenzióban létezünk, ebből a három dimenzióból nyerünk információt, ebben a három dimenzióban termelődik a tudásunk is. Három dimenziós emberképünket fraktálszerű önhasonlóság jellemzi: mikro-, mezzo- és makroszintű alkalmazása egyaránt az eco-ego-act hármas spirálját, illetve annak tartalmi jegyeit idézi.

A STEP 21 modell a kultúra (eco) – kompetencia (ego) – performancia (act) által jelölt tartalmak közül a performanciára, azaz a teljesítőképességre, működőképességre fókuszál.  A működőképesség egyszerre jelent társas együttműködést (eco), szakmai értelemben vett működőképességet (act) és megújulási képességet (ego). A STEP 21 modell kooperativitás (eco) dimenziója az együttműködési potenciál, professzionalitás (act) dimenziója a szakmai potenciál, innovativitás (ego) dimenziója a megújulási potenciál összetevőit tartalmazza.

Kooperativitás Professzionalitás Innovativitás
Konnektivitás Célszerűség Értékracionalitás
Informativitás Jogszerűség Legitimitás
Normativitás Szakszerűség Tervszerűség
Reflektivitás Hatékonyság Nyomon-követhetőség
Objektivitás Eredményesség Megvalósíthatóság
Konstruktivitás Rugalmasság Hatásosság
Integrativitás Kiszámíthatóság Fenntarthatóság-kiterjeszthetőség

A STEP 21 modell ún. kauzális hatómodell.  A kritérium-, sőt indikátorszintű összefüggések koordinált információkként hasznosulnak, így fejlesztő beavatkozásaink szükségszerűen a kooperativitás, a professzionalitás vagy az innovativitás terén felmerülő problémák megoldása irányába hatnak.

A STEP 21 modell alkalmazható a kultúra, a gazdaság, az oktatás, az egészségügy területén, a szociális szférában, a termelésben és a szolgáltatásban, a kormányzati, önkormányzati és magánszektorban egyaránt. Bármely szakszerűen körvonalazott illetve definiált entitásra, azok működési sajátosságaira vonatkozóan egységes és releváns nyelvi kódban adhatunk visszajelzést az érintetteknek – legyen szó akár tanóra, akár kórházi osztály, termelési vagy szolgáltatási egység, önkormányzati vagy minisztériumi hivatal működőképességéről. Ez utóbbi esetben a kormányzás demokratikus (eco) – reform (ego) – és konszolidációs (act) működésmódjáról, működési sajátosságairól beszélhetünk.

A közös nyelv közös kultúrát teremt, ami szükségszerűen pozitív hatással lehet a társadalom (az egyes alrendszerek) mentális állapotára: többek között konstruktivitására és integrativitására, rugalmasságára és kiszámíthatóságára, valamint a reformok/ innovációk hatásosságára és fenntarthatóságára is.

A STEP 21 modell többek között az Educontrol szakértői rendszer alapja, melynek honlapunkon bemutatott változata a tanórák diagnosztizálására, fejlesztésére és minősítésére egyaránt alkalmas.